PomikakiNews

February 2016 » POMIKAKI GOES TO WHITE SHOW - MILAN - February 2016

POMIKAKI WHITE febbraio 2016_sito

POMIKAKI GOES TO WHITE SHOW - MILAN - February 2016

A VINTAGE SPIRIT, A MODERN STYLE

09.02.2016

Pomikaki will partecipate to White Show in Milan from 27th to 29th February with a special preview about Autumn-Winter 2016-2017 Collection!

Via Tortona 54 - Ex Ansaldo - Booth n. 84

 

POMIKAKIGOESTOWHITE